Puude langetamine

 

Puude seisundi hindamine on väga oluline, et saaksite olla kindlad teie varale soovimatute kahjustuste vältimiseks.

Ohtlik puu on ohuks inimestele ja hoonetele ning vajab likvideerimist, mis teatud olukorras on vältimatu.

Suurt tähelepanu pöörame puudele, millel näeme mädanike koldeid, seeni ja suuri kuivanud oksi.

Erilist tähelepanu pöörame puudele, millel näeme risti pragusid – pikipraod  võivad olla külmakahjustused vms, mis ei pruugi üldsegi olla midagi liiga ohtlikku. Ristipragude puhul on enamjaolt kindel, et puu tuleks koheselt maha võtta. Kui aga kahtlete võtke julgesti meiega ühendust.

Pärast konsultatsiooni pöörduge Keskkonnaametisse, kes väljastab teile raie/hoolduslõikusloa.

Kasutades professionaalset abi kindlustate oma vara meie hoolde, kes omab lisaks kutsetunnistustele ka vastutuskindlustust teie vara kaitseks. Puude langetamine käib põhjalikult läbi analüüsides kõiki võimalike riske. Arboristidena kasutame varustust, mis võimaldab meil ronida puu võrasse igas olukorras – isegi kohtadesse, kuhu ka korvtõstukiga ei ole võimalik ligi pääseda. Puu langetatakse sektsiooniliselt, mille käigus eemaldatakse alguses oksad ning seejärel puu tüvi, vältides nõnda ka muude kõrval asuvate objektide ning suuremat pinnase kahjustumist.

Soovi korral tükeldame tekkinud puidu teile sobivasse mõõtu ning pakume ka puude lõhkumist ja riita ladumist.

Samuti pakume okste ja ka puidu äraveo teenust. Konkreetse hinnapakkumise tegemise jaoks käime alati eelnevalt objektil ning hindame seisukorda ja ohutegureid ning vastavalt pakume ka eeldatava maksumuse.