Raie- ja hoolduslõikuslubade taotlemine

Linnahaljastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kõrghaljastust hooldada ja vajadusel haiged, kuivanud ja kujunduslikult mittesobivad puud maha võtta. Tallinna Keskkonnaamet menetleb kinnistuomanikelt laekunud raie- või hoolduslõikusloa taotlusi ja väljastab vastavad load. Kui teil on luba taodeldud ja selle kätte saanud, siis võtke meiega ühendust.